VGV’s

Veelgestelde Vragen

Hiernaast vind u een lijst met de veelvoorkomende vragen. Als u nog vragen heeft, of benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan altijd voor u klaar! Bel op het nummer +31(0)10 751 4429 of vul onderstaande contact formulier in.

 • Q. Plaatsingsprocedure

  Bij inschrijving wordt er vanuit de locatie contact met u gezocht om een afspraak in te plannen voor het bespreken van het plaatsingsovereenkomst. Tijdens deze afspraak ontvangt u het plaatsingsovereenkomst in tweevoud. Als u akkoord gaat dan is een ondertekend exemplaar voor ons en een exemplaar voor u. Bijgaand zal u voor de algemene voorwaarden moeten tekenen. Als dit rond is dan is u plek definitief. U zult onze informatiebrochure, privacyreglement, huishoudelijk reglement en sluitingsdagen meekrijgen. Mocht er op de dagen die uw voorkeur hebben geen opvang geboden kunnen worden dan zullen wij dit met u bespreken.
 • Q. De plaatsing

  Voordat u gebruik zult maken van onze opvang zullen er twee wen dagen ingepland worden. Dit betreft een ochtend van drie uurtjes en een middag van drie uurtjes. Na de eerste wendag zal er een intakegesprek plaatsvinden met de mentor van u kind. De mentor is degene die de observaties van u kind zal uitvoeren gedurende de periode dat u kind op haar groep verblijft. Tijdens de intake worden de toestemmingsformulieren besproken en ondertekend. Dit zal gaan over het maken van foto’s en meegaan met uitstapjes etc.
 • Q. Contractduur

  Het contract van het kinderdagverblijf loopt van vanaf de contractdatum tot de dag dat uw kind vier jaar word. Mocht dit in de vakantie plaatsvinden, dan zal het contract tot eind van de vakantie lopen. Het contract van de buitenschoolse opvang loopt vanaf de dag dat uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat tot hij of zij naar de middelbare school gaat. Eerder stopzetten is mogelijk op basis van onderstaande voorwaarden.
 • Q. Wijzigingen of opzeggen

  Opzegging of wijziging dient u schriftelijk of digitaal door te geven. Bij een wijziging wordt er een nieuw plaatsingsovereenkomst opgemaakt. Deze zal in tweevoud ondertekend moeten worden. Een exemplaar voor de locatie en een exemplaar voor de ouder. Voor het opzeggen van de plaatsingsovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Is de opvang nog niet gestart? Dan heeft u tot één maand vóór de ingangsdatum de mogelijkheid om de plaatsingsovereenkomst te annuleren en/of dagdelen te minderen. Annuleert of wijzigt u het contract binnen 1 maand voor de ingangsdatum? Dan geldt de opzegtermijn van 1 maand. De opvang kosten, vanaf startdatum van het contract tot datum van opzegging, worden bij u in rekening gebracht. Opzeggingen kunnen alleen voor de 1e of de 16e van de maand plaats vinden.
 • Q. Betalingsvoorwaarden

  De betalingsvoorwaarden bij Hun Wereld worden als volgt in kaart gebracht; Als u gebruik maakt van de diensten van Hun Wereld ontvangt u maandelijks een factuur. U zult in het begin de factuur voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking heeft krijgen. U betaald vooraf de gehele maand af te nemen kinderopvang gerelateerd aan het aantal uur en het bedrag van uw plaatsingsovereenkomst. U ontvangt elke maand rond de 20e van de maand uw factuur. U wordt verzocht om het bedrag dat in rekening wordt gebracht naar ons over te maken onder vermelding van het factuur –en klantnummer.
Contact

Stel Uw Vraag